04

Corporate identity, webdesign, UI/UX

Návrh nové firemní identity, vizuálního stylu, aplikací a webové prezentgace